SANS SERIF
TIDIGARE PROJEKT
ENGLISH
Tidigare projekt i urval

Mikael von Matérn, Feel Good Every Day (Stockholm: Vulkan, 2015). Översättning från svenska till engelska.

James Buchanan, Konstitutioner, politik och frihet (Stockholm: Timbro, 2013). Översättning från engelska till svenska.

Thomas Nagel, “Introduktion”, i Robert Nozick, Anarki, stat och utopi (Stockholm: Timbro, 2013). Översättning från engelska till svenska.

Översättning och språkgranskning av Svenska Afghanistankommitténs Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2013. (2014)

Översättning och bearbetning av hemsida till Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Detta arbete utfördes på både svenska och engelska. (2013)

Självfallet har jag även referenser och lämnar mer än gärna deras kontaktuppgifter på begäran.